Изабран нови председник и председништво Заједнице српских клубова у Бечу

zajednica

Изабран нови председник и председништво Заједнице српских клубова у Бечу

На годишњој скупштини, одржаној 10. новембра 2019. године, досадашња управа је изгласала да Лука Марковић буде нови председник Заједнице српских клубова у Бечу. Тим избором, престао је мандат дугогогодишњег председника Борислава Капетановића.

На првој радној седници изабрано је ново председништво и управа Заједнице српских клубова у Бечу.
Функцију потпредседника вршиће Саша Божиновић, Јагода Декић и Александар Станковић, секретар и заменик секретара су Весна Димитријевић и Дејан Дидић, а благајник и заменик Радмила Максимовић и Драган Крачуновић. У управи је још пет чланова из клубова Заједнице.

Заједница српских клубова у Бечу је проширена и са осам нових секција које ће се бавити одређеним темама.
Секцију за културу и уметност води Саша Божиновић, секцију за омладину и спорт Александар Станковић, секцију за друштвене и јавне односе Весна Димитријевић, секцију за административне односе Борис Дринић, секцију за жене и породицу Јагода Декић.

Секцију за привредне активности водиће Нешко Честић из Удружења српских привредника. Образовна секција биће задужена за српски језик, веронауку и интеграцију. Секција за хуманитарни и социјални водиће хуманиратне активности Заједнице.

Share