Чланице

СКЦ Стеван Мокрањац

Председник: Саша Костић
Arthaberplatz 3
1100 Wien
Office@kud-stevanmokranjac-wien.at

КСД Бамби

Председник: Александар Станковић
Hutenngasse 81
1160 Wien
ksv.bambi.wien@gmail.com

КУД Бранко Радичевић

Председница: Радмила Максимовић
Gudrunstrassse 133b
1100 Wien
kud.branko.radicevic@gmail.com

КСД Карађорђе

Председник: Дејан Јовановић
Gudrunstrasse 133b
1100 Wien
bauspengler.jovanovic@chello.at

УСПА Удружење Српских привредника Аустрије

Председник: Нешо Честић
Gudrunstrasse 133b
1100 Wien
cestic@uspa.wien

Дијаспора Медиа

Председница: Весна Димитријевић
Office@dijaspora.tv
www.dijaspora.tv

КуСВ Бoрислав Бора Станковић

Председница: Јанић Милада
Kannegasse 7
1150 Wien
bora.stankovic@gmx.at

КУД Хајдук Вељко

Председник: Драган Крчуновић
Gudrunstrasse 133b
1100 Wien
dragan1970@chello.at

КЛУБ Пезионера

Председник: Драгутин Петковић
Gudrunstrasse 133 b
1100 Wien

АСКД Вилхелмина Мина Караџић

Председница: Светлана Матић
Gudrunstrasse 133b
1100 Wien
svetlana.matic@chello.at

Гамбити

Gudrunstrasse 133b
1100 Wien