Постаните члан

Учланите се!

Чланство у Заједници српских клубова у Бечу је добровољно. Члан може бити свако удружење које прихвати циљеве Заједнице и статут, и које је регистровано у Аустрији у централном регистру Министарства унутрашњих послова Републике Аустрије.

Уколико Ваша организација жели да приступи Заједници потребно је да на наш е-маил office@serbischegemeinde.wien

достави следећу документацију:

  1. Kопију Решења о упису у регистар удружења
  2. Kопију Статута
  3. Разлог приступања Заједници

Након достављња документације Управа одлучује о пријему пуноправних и ванредних чланова. Управа може да одбије захтев за чланство без образложења.
Напомињемо да без обзира на датум подношења пријаве организација може одмах постати приправни члан Заједнице. Ваше удружење стиче пуноправно чланство на следећем редовном састанку годишње Скупштине, након што Скупштина одобри поднесени захтев.